Prosentvis oppslutning alle partier – stortingsvalgene 1885-2021