Valg i Norge
Meningsmålinger
Valgforskning

Historisk valgstatistikk, partioppslutning, mandatfordeling, valgdeltakelse i ulike grupper.

Gjennomsnitt av meningsmålinger: siste måned, siste 12 måneder, høyeste og laveste oppslutning for partiene.
Her kan du lese om partienes velgerprofiler, rapporter fra valgundersøkelsene og relevante publikasjoner.
Her kan du lese om utviklingen av den norske valgordningen over tid, og hvilken betydning ulike deler av ordningen har for partienes mandatgevinst.
Les mer om dataverktøy for beregning av mandater og testing av statistisk signifikans. Last ned eller bestill.
Bli oppdatert på relevante artikler i forhold til dagens meningsmålinger, forskning og annet aktuelt valgstoff.

Blogg

Publikasjoner

Om Bernt Aardal

Bernt Aardal er professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Han har ledet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning siden 1985.