Valg i Norge
Meningsmålinger
Valgforskning

Gjennomsnittet av åtte partimålinger i juni viser at Høyre og Arbeiderpartiet er jevnstore, mens KrF og Venstre ligger under sperregrensen for utjevningsmandater. Rødt og SV til sammen er jevnstore med FrP, Sp er det tredje største partiet. To målinger i juli spriker når det gjelder de to største partienes oppslutning.

Historisk valgstatistikk, partioppslutning, mandatfordeling, valgdeltakelse i ulike grupper.

Gjennomsnitt av meningsmålinger: siste måned, siste 12 måneder, høyeste og laveste oppslutning for partiene.
Her kan du lese om partienes velgerprofiler, rapporter fra valgundersøkelsene og relevante publikasjoner.
Her kan du lese om utviklingen av den norske valgordningen over tid, og hvilken betydning ulike deler av ordningen har for partienes mandatgevinst.
Les mer om dataverktøy for beregning av mandater og testing av statistisk signifikans. Last ned eller bestill.
Bli oppdatert på relevante artikler i forhold til dagens meningsmålinger, forskning og annet aktuelt valgstoff.

Blogg

Forslag til ny valglov

Valglovutvalget har nettopp levert sitt forslag til ny valglov. I mediene har det vært mye oppmerksomhet rundt flertallets forslag om

Les mer

Publikasjoner