Valg i Norge
Meningsmålinger
Valgforskning
Previous
Next

Historisk valgstatistikk, partioppslutning, mandatfordeling, valgdeltakelse i ulike grupper.

Gjennomsnitt av meningsmålinger: siste måned, siste 12 måneder, høyeste og laveste oppslutning for partiene.
Her kan du lese om partienes velgerprofiler, rapporter fra valgundersøkelsene og relevante publikasjoner.
Her kan du lese om utviklingen av den norske valgordningen over tid, og hvilken betydning ulike deler av ordningen har for partienes mandatgevinst.
Les mer om dataverktøy for beregning av mandater og testing av statistisk signifikans. Last ned eller bestill.
Bli oppdatert på relevante artikler i forhold til dagens meningsmålinger, forskning og annet aktuelt valgstoff.

Blogg

Valg-aktuelt

Foran stortingsvalget er det mye nyttig stoff på disse sidene og ikke minst på nettstedet lavinia.no Kampen om dagsorden: et

Les mer

Publikasjoner