Meningsmålinger

Kategorier

Oppslutning om regjeringspartiene

Figuren viser gjennomsnittlig oppslutning på meningsmålingene gjennom regjeringsperioden for følgende regjeringer: 1) Bondevik 1997-2000, 2) Stoltenberg 2000-2001, 3) Bondevik 2001-2005,

Les mer

Kommunestyrevalget 2023

Månedssnitt for partienes oppslutning fram mot kommunestyrevalget 2023. Se også: Gjør noen partier det gjennomgående bedre ved kommunestyrevalg enn ved

Les mer