Meningsmålinger

Kategorier

Kommunestyrevalget 2023

Månedssnitt for partienes oppslutning fram mot kommunestyrevalget 2023. Se også: Gjør noen partier det gjennomgående bedre ved kommunestyrevalg enn ved

Les mer

Oppslutning om regjeringspartiene

Viser gjennomsnittlig oppslutning på meningsmålingene gjennom hele regjeringsperioden for følgende regjeringer: Bondevik 1997-2000, Stoltenberg 2000-2001, Bondevik 2001-2005, Stoltenberg 2005-2009, Stoltenberg

Les mer

Valgkampene 1989-2021

De siste månedene og ukene før et valg er det stor oppmerksomhet om hva meningsmålingene viser. Her finner du dels

Les mer