Om Bernt Aardal

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.

Bernt Aardal, f. 1950, er mag.art. i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1979 (med historie og sosiologi støttefag) og dr. philos. i statsvitenskap samme sted 1993. Har vært tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) siden 1975 og ledet programmet siden 1985. Vitenskapelig assistent  ved Valgforskningsprogrammet, Institutt for samfunnsforskning 1975-83. Visiting Scholar ved Center for Political Studies, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 1983-84. Forskningsstipendiat NAVF 1984-86. Forskningsleder ved ISF 1994-2009. Forsker I ved ISF 2009-2013. Førsteamanuensis II 1994-1998 og professor II 1998-2013 ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Ansatt som professor samme sted 2013-2020.Professor emeritus fra 2021. Bistilling ved Institutt for samfunnsforskning 2013-2020. Har undervist ved universiteter og høyskoler, og skrevet en rekke bøker og artikler om valg, holdningsdannelse, offentlig opinion og valgordninger. Var medlem av Valglovutvalget i 1997-2001 og Valglovutvalget 2017-2020. Ledet utvalg som utredet innføring av elektronisk stemmegivning, nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet, 2004-2005. Styreleder for Norsk senter for forskningsdata (NSD) 2003-2010 og styreleder for Institutt for fredsforskning 2007-2017. Medlem av Scientific Advisory Board, CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives), 2014-2019. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Vis publikasjoner i Cristin.

Adresse:

Institutt for statsvitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1097 Blindern
0317 Oslo

bernt.aardal@stv.uio.no

Publikasjoner

Velgere og valgkamp. 2017-valget

Valg og velgere. 2013-valget

Det politiske landskap. 2009-valget

Norske velgere. 2005-valget

I valgkampens hete. 2001-valgkampen