Om Bernt Aardal

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.

Bernt Aardal, f. 1950, er mag.art. i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1979 (med historie og sosiologi støttefag) og dr. philos. i statsvitenskap samme sted 1993. Har vært tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) siden 1975 og ledet programmet siden 1985. Vitenskapelig assistent  ved Valgforskningsprogrammet, Institutt for samfunnsforskning 1975-83. Visiting Scholar ved Center for Political Studies, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 1983-84. Forskningsstipendiat NAVF 1984-86. Forskningsleder ved ISF 1994-2009. Forsker I ved ISF 2009-2013. Førsteamanuensis II 1994-1998 og professor II 1998-2013 ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Ansatt som professor samme sted fra 2013. Bistilling ved Institutt for samfunnsforskning fra 2013. Har undervist ved universiteter og høyskoler, og skrevet en rekke bøker og artikler om valg, holdningsdannelse, offentlig opinion og valgordninger. Var medlem av Valglovutvalget i 1997-2001 og Valglovutvalget 2017-2020. Ledet utvalg som utredet innføring av elektronisk stemmegivning, nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet, 2004-2005. Styreleder for Norsk senter for forskningsdata (NSD) 2003-2010 og styreleder for Institutt for fredsforskning 2007-2017. Medlem av Scientific Advisory Board, CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives), 2014-2019. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Vis publikasjoner i Cristin.

Adresse:

Institutt for statsvitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1097 Blindern
0317 Oslo

bernt.aardal@stv.uio.no

Publikasjoner

Velgere og valgkamp. 2017-valget

Valg og velgere. 2013-valget

Det politiske landskap. 2009-valget

Norske velgere. 2005-valget

I valgkampens hete. 2001-valgkampen