Valgforskning

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.
Se også Valgforskningsprogrammets hjemmeside

Kategorier

Partienes sakseierskap

Gjennom partiprogrammer og politiske prioriteringer etablerer partiene et «eierskap» til enkelte saker og saksfelt. Det vil si at velgerne –

Les mer