Partienes oppslutning måned for måned siden 1987

Partienes oppslutning går opp og ned. For enkelte partier har det vært mest nedturer, særlig når vi ser dette i et langtidsperspektiv. Figuren under viser oppslutning om de ulike partiene siden 1987, basert på et gjennomsnitt av meningsmålinger for vedkommende måned.