Partienes oppslutning måned for måned siden 1964

Partienes oppslutning går opp og ned. For enkelte partier har det vært mest nedturer, særlig når vi ser dette i et langtidsperspektiv. Figuren under viser oppslutning om de ulike partiene siden januar 1964, basert på et gjennomsnitt av meningsmålinger i hver måned. Tallene før desember 1987 er hentet og tilrettelagt fra NSDs meningsmålingsarkiv av Gabriel Steinsbekk (norpoll.no). Tallene etter dette er samlet inn og tilrettelagt av Bernt Aardal. Dette er en unik samling av meningsmålingsdata som dekker nesten 60 år av norsk politisk historie. Som man vil se er samlingen ikke komplett. Noen måneder mangler. Det samme gjelder året 1968.