ZIGNE – Signifikanstesting på en enkel måte

Zigne er et program der kan selv kan undersøke om et resultat fra en utvalgsundersøkelse er statistisk utsagnskraftig (signifikant) eller ikke. Utvalgsundersøkelser brukes for å si noe om den befolkningen (universet) som utvalget er trukket fra. Observasjonene i slike utvalg er imidlertid beheftet med tilfeldigheter. Men hvis individene er trukket med en på forhånd kjent sannsynlighet fra universet, kan vi kontrollere for tilfeldighetene. Dette fordi tilfeldighetenes spill i slike utvalg følger kjente teoretiske fordelinger. Signifikanstestens oppgave er å avgjøre om observasjonene i utvalget skyldes noe mer enn tilfeldigheter. Gjør de det, er observasjonen statistisk signifikant.

Observasjoner som kan testes med dette programmet er enten prosentdifferansen mellom to resultater fra samme utvalg, prosentdifferansen for resultater fra to utvalg, eller prosentandelen for et resultat fra ett utvalg. Man kan også foreta signifikanstesting for to serier av partimålinger, og for forskjellen mellom to gjennomsnitt. Det er også mulig å legge inn størrelsen på det universet utvalget er hentet fra.

Last ned Windows-versjonen

 

Last ned Zigne som Excel-ark