Velgernes plassering i et flerdimensjonalt politisk rom

I norsk valgforskning har det helt fra begynnelsen vært understreket at norsk politikk er flerdimensjonal. Det er ikke nok å se på partienes plassering langs en klassisk høyre-venstreakse. Over tid har velgernes plassering lags de ulike aksene vært overraskende stabil, selv om det også skjer forflytninger langs dem. I figurene under viser vi velgernes gjennomsnittlige plassering (eller rettere avvik fra gjennomsnittet) ved valget i 2017 på fire ideologiske akser: offentlig vs. privat, positiv vs. negativ til innvandring, positiv vs. negativ til klima/miljøvern (vekst vs. vern) og sekulær vs. religiøs.