Velgernes partiidentifikasjon 1965-2021

Velgernes tilknytning til politiske partier er målt i de norske valgundersøkelsene helt siden 1965. Spørsmålet er formulert slik: «Tenker du på deg selv som en høyremann/kvinne, en arbeiderpartimann/kvinne, en SV-mann/kvinne og så videre, eller føler du deg ikke knyttet til noen av partiene?» De som svarer bekreftende og nevner et parti, får følgende oppfølgingsspørsmål: «Betrakter du deg som sterk overbevist tilhenger av dette partiet, eller er du ikke særlig overbevist?». Disse to spørsmålene måler det som i faglitteraturen kalles partiidentifikasjon.