Velgere, partier og politisk avstand. En studie av stortingsvalget 1985

Denne boken inneholder en analyse av stortingsvalget i 1985 og er skrevet av Bernt Aardal og Henry Valen. Boken er utgitt i serien Sosiale og økonomiske studier nr. 69, Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1989.

Les mer.