Velgere og politiske frontlinjer (1972)

Henry Valen og Willy Martinussen, i samarbeid med Philip E. Converse og Daniel Katz: Velgere og politiske frontlinjer. Stemmegivning og stridsspørsmål 1957-1969 (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1972

Denne bokens siktepunkt er å vise hvordan, og i hvilken grad, det er kommet bevegelse i norsk politikk i de senere år. Boken er basert på data fra det norske valgforskningsprogrammet som omfatter undersøkelser ved valgene i 1957, 1965 og 1969. Det fremgår klart av boken at valget i 10957 markerer det siste i en rekke av «stabile» etterkrigsvalg, mens valgene i 1960-årene viser at man i Norge er kommet inn i en ny og mer bevegelig politisk utvikling.