Velgere i villrede… En studie av stortingsvalget 2001

Boken gir et viktig innblikk i norske velgeres syn på aktuelle stridsspørsmål, ideologiske hovedretninger og forhold til de politiske partiene. Utgangspunktet for analysene er stortingsvalget i 2001, men det foretas sammenligninger med en rekke tidligere valg. Boken er skrevet av Bernt Aardal, Henry Valen, Hanne Marthe Narud, Frode Berglund og Ingunn Opheim Ellis, og utgitt av N.W. Damm & Søn i 2003.