Velgere i 90-årene. En studie av stortingsvalget 1997

Boken analyserer norsk velgeratferd i 1990-årene. Populære påstander som at «norske velgere skifter parti uten hensyn til tradisjonelle skillelinjer, og oppfører seg som konsumenter i et politisk supermarked – uten bindinger verken til partier eller politiske ideologier» blir dels tilbakevist, dels nyansert. Boken er basert på valgundersøkelsen i 1997, og er er skrevet av Bernt Aardal, Henry Valen, Hanne Marthe Narud og Frode Berglund. Den ble utgitt av NKS-Forlaget i 1999.