Den norske valgordningen

Les om hvordan den norske valgordningen fungerer ved stortingsvalg

Hva er en listestemme?

Ved kommunestyrevalg er det ikke antall avgitte stemmer (stemmesedler) som er utgangspunkt for beregningen av mandater til partiene, men listestemmer.

Les mer

Ny revisjon av valgloven

I 2017 nedsatte regjeringen et nytt valglovutvalg som skal «fremme et helhetlig forslag til en ny valglov» innen utløpet av

Les mer