Valgkampene 1989-2021

De siste månedene og ukene før et valg er det stor oppmerksomhet om hva meningsmålingene viser. Her finner du dels en oversikt over et gjennomsnitt av målingene viser måned for måned (opg valgresultatet), i tillegg til en del målinger som viser de siste ukene før valget.

Oppslutning måned for måned i valgårene 1989-2021

Stortingsvalget 2021

Stortingsvalget i 2017

Stortingsvalget i 2013

Stortingsvalget i 2009

Stortingsvalget i 2005

Stortingsvalget i 2001