Valgforskning

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.

Se også Valgforskningsprogrammets hjemmeside

Partiprofiler 2005-2017

Hvor mange selvstendig næringsdrivende stemmer Høyre? Hvor mange arbeidere stemmer Arbeiderpartiet? Med data fra Valgundersøkelsene ved Institutt for samfunnsforskning /

Les mer

The 2017 Norwegian election

By Bernt Aardal and Johannes Bergh. Although the Storting election of 11 September 2017 reduced the number of seats backing

Les mer

Velgervandringer 2013-2017

De foreløpige resultatene fra valgundersøkelsen 2017 bygger på to datakilder. Den første er en valgkampundersøkelse hvor vi i juni 2017 spurte

Les mer