Valgforskning

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.

Se også Valgforskningsprogrammets hjemmeside

Hva er en politisk skillelinje?

I STATSVITENSKAPEN griper man ofte til begrepet ‘politisk skillelinje’ når man skal forklare variasjoner i oppslutningen om de enkelte partier.

Les mer