valgforskning.no

Valg og demokrati gjennom årene

Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning har siden 1957 gjennomført en stor velgerundersøkelse i forbindelse med alle stortingsvalgene (unntatt 1961). Dette materialet er nå tilgjengelig på Valgforskningsprogrammets egen hjemmeside (https://valgforskning.no). Her kan du selv undersøke hvem som stemmer hva, hvilke velgerprofiler de ulike partiene har og hvordan valgdeltakelsen varierer mellom ulike grupper. Blant mye annet!