Valgdeltakelse ved stortingsvalg etter alder og kjønn 2005-2021

Valgdeltakelsen varierer med både alder og kjønn. de yngste deltar mindre enn eldre, mens de aller eldste deltar mindre enn de middelaldrende. Tradisjonelt har kvinner brukt stemmeretten sin i mindre grad enn menn, men dette har endret seg de siste årene.