Valgdeltakelse ved stortingsvalg blant kvinner og menn 1915-2021

Mens menn brukte stemmeretten sin i større grad enn kvinner helt fram til slutten av 1980-tallet, har kvinner høyere deltakelse enn menn i valgene etterpå. Ved stortingsvalget i 2017  var valgdeltakelsen blant menn 76,8 prosent og blant kvinner 79,9 prosent. Samlet var valgdeltakelsen 78,2 prosent, for øvrig samme nivå som ved valget i 2013..