Valgdeltakelse og lokaldemokrati

Denne boken retter søkelyset mot den synkende valgdeltakelsens årsaker og konsekvenser for demokratiet. Den er redigert av Bernt Aardal. I tillegg medvirker 12 forskere fra forskningsinstitusjoner i Oslo, Bergen, Tromsø og Syddansk Universitet, samt Kommunenes Sentralforbund. Boken bygger på Lokalvalgprosjektet 1999, i tillegg til en videreføring av dette prosjektet. Boken er utgitt av Kommuneforlaget i 2002.