Valg og politikk – et samfunn i endring

Henry Valens bok omhandler stortingsvalget i 1977, men setter dette inn i et langt tidsperspektiv, tilbake til den aller første norske valgundersøkelsen i 1957.
Boken ble utgitt av NKS-Forlaget, Oslo, 1981.