Tillit til samfunnsinstitusjoner

I Valgundersøkelsene har vi stilt følgende spørsmål: «På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du har ingen tillit i det hele tatt og 10 betyr at du har svært stor tillit, hvor vil du plassere (institusjon)»? Hvilke institusjoner som er blitt nevnt, varierer litt mellom de ulike undersøkelsene, men Stortinget, Regjeringen, Domstolene, De politiske partiene og Politikerne har vært med hver gang.