Stortingsvalget 2021 – kort fortalt

Kortfattet oversikt over valgresultatet 2021. Se også marginen til sistemandatet i hvert fylke