Stortingsvalget 2021 – kort fortalt

Kortfattet oversikt over sfordeling av stemmer, distriktsmandater og utjevningsmandater, landsoversikt, fordeling av utjevningsmandatene på partier og fylker og hvilke partier som vant sistemandatet i de ulike fylkene.