Stortingsvalget 2021 – fylke for fylke

Av 169 mandater til Stortinget velges 150 mandater i de 19 gamle fylkene som i 2021 utgjorde valgdistriktene. Fordelingen av distriktsmandatene skjer før fordelingen av utjevningsmandatene. Går man nærmere inn på fylkesresultatene vil man se at parties oppslutning kan variere ganske mye fra fylke til fylke. For det andre kan det være interessant å se hvilke partier som lå nærmest til å vinne sistemandatet.