Stortingsvalget 2021 for skoleelever

Tirsdag 7. september kl. 11-11.45 på NRK 1: Valgaktuelt for elever i ungdomsskolen og på videregående skole. Programledere er Ingvild Bryn og Fredrik Jullumstrø. Ungdommen er representert ved denne personen:

 

TUNE IN!