Største brøks metode

Største brøks metode går ut på at alle stemmene i valgkretsen legges sammen og deles på antallet representanter i valgkretsen. Denne kvotienten utgjør valgtallet. I sin enkleste form har kvotienten følgende form: valgtall = s/m, der s er antall stemmer og m er antall mandater. For å finne ut hvor mange mandater hvert parti vinner, deler man partienes stemmetall på valgtallet. Partiene får så mange mandater som deres stemmer går hele ganger opp i valgtallet. Hvis det gjenstår mandater som ikke er fordelt i første runde, fordeles de gjenstående mandater på de partiene som har størst restbrøk

La oss vise med et eksempel.