Store endringer i synet på aktiv dødshjelp og surrogati

Velgerne syn på aktiv dødshjelp og surrogati viser et tydelig mønster i favør av mer liberale holdninger over tid. Begge spørsmål inngår i en overordnet religiøs-sekulær dimensjon. I de senere år viser valgundersøkelsene at det har skjedd en forskyvning langs denne dimensjonen i mer sekulær retning.  KrF-velgernes velgere har et  helt annet syn på denne type spørsmålene enn de andre partienes velgere.