Stemmegivning og valgdeltakelse blant førstegangsvelgerne (18-21 år) 1989-2017

Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne, det vil si i aldersgruppen 18-21 år.