Resultater fra skolevalgene 1983-2021

Valgresultater fra skolevalgene i perioden 1983-2021. I perioden 1983-1987 ble skolevalgene gjennomført dels i regi av AUF og dels i samarbeid mellom AUF og Unge Høyre.
I 1989 ble skolevalget arrangert av IBM og NRK. Fra og med 1993 har Norsk senter for forskningsdata (tidligere Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) (NSD) hatt ansvaret
for gjennomføringen av disse valgene.