Regjeringens forslag til ny valglov 2023

Regjeringen la 3.mars 2023 lagt fram sitt forslag til en ny og revidert vaglov: Prop. 45 L (2022–2023)

Forslaget bygger på Valgovutvalgets forslag Frie og hemmelige valg (NOU 2020:6)