[vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»»][vc_column][vc_column_text]

Publikasjoner

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666035100{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»427″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Valg og velgere

Bernt Aardal og Johannes Bergh (red.).  Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Var dannelsen av regjeringen Solberg uttrykk for et stemningsskifte blant norske velgere? Hadde velgerne beveget seg mot høyre? Skyldtes Miljøpartiet de Grønnes inntreden på Stortinget en ny grønn bølge? Var «regjeringsslitasje» årsaken til at den rødgrønne regjeringen tapte valget, eller ønsket velgerne en ny politisk kurs?

Gå til forlaget.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666035100{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»340″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Det politiske landskap

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av Frode Berglund, Anne Therese Gullberg, Anders Todal Jenssen, Rune Karlsen, Ola Listhaug, Hanne Marthe Narud og Andreas Tjernshaugen. Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Bokens tittel viser til et forsøk på å tegne et politisk kart over norske velgere og partier. Når man skal tegne kart, trenger man kartkoordinater. Tidligere var sosiale bakgrunnsforhold viktige koordinater. I dag legger vi større vekt på velgernes subjektive standpunkter og politiske grunnholdninger. I motsetning til vanlige kart er politiske kart plastiske – de skifter over tid. Analysene har likevel vist at velgernes grunnholdninger – dvs. kartets «koordinater» – er overraskende stabile på individnivå.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»339″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Norske velgere

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av H.M.Narud, F.Berglund, R.Karlsen, G.Stavn og S.Holberg. Da Stein Rokkan i midten av 1960-årene skuet tilbake på norsk politikk, fant han at partimønsteret hadde holdt seg overraskende stabilt siden 1920-årene. Hvis vi i dag ser tilbake 30-40 år, finner vi betydelige endringer. Både SV og FrP er eksempler på at nye partier kan ta opp kampen med de mer etablerte partiene. Men konkurransen om velgerne er hard. Hvordan lykkes partiene med balansegangen mellom å nå nye velgergrupper og samtidig holde på sine tidligere velgere? Blir valg av parti gradvis tømt for politisk innhold og i stedet et spørsmål om livsstil og forbruksvaner?
Boken er utgitt av N.W. Damm & Søn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»338″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

I valgkampens hete

Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.). Mediene spiller en avgjørende rolle i moderne valgkamper. Boken studerer samspillet mellom medienes dekning, partienes og politikernes strategier og velgernes reaksjoner. Hvordan håndterer aktører som partier og politiske ledere de nye strategiske utfordringer som troløse velgere og en medialisert valgkamp fører med seg? I hvilken grad og på hvilken måte blir velgerne påvirket av medievalgkampens forløp og innhold? Boken er utgitt av Universitetsforlaget.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»346″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Political Cleavages in a Media-Driven Environment

Bernt Aardal & Ragnar Waldahl. In this article we argue that the cleavage model of Lipset and Rokkan still merits the attention of students of contemporary electoral behavior. In particular, we argue that the normative and institutional elements inherent in the model may be more relevant than the social base of cleavages. However, while the increasing influence of the mass media affects the relationship between parties and voters, it may also have consequences for the conceptualization and design of our analytical models.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»347″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Velgere i villrede…

Av Bernt Aardal, Henry Valen, Hanne Marthe Narud, Frode Berglund og Ingunn Opheim Ellis, og utgitt av N.W. Damm & Søn. Ble utgitt i august 2003. Boken gir et viktig innblikk i norske velgeres syn på aktuelle stridsspørsmål, ideologiske hovedretninger og forhold til de politiske partiene. Utgangspunktet for analysene er stortingsvalget i 2001, men det foretas sammenligninger med en rekke tidligere valg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»348″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Valgdeltakelse og lokaldemokrati

Denne boken retter søkelyset mot den synkende valgdeltakelsens årsaker og konsekvenser for demokratiet. Den er redigert av Bernt Aardal. I tillegg medvirker 12 forskere fra forskningsinstitusjoner i Oslo, Bergen, Tromsø og Syddansk Universitet, samt Kommunenes Sentralforbund. Boken bygger på Lokalvalgprosjektet 1999, i tillegg til en videreføring av dette prosjektet. Boken er utgitt av Kommuneforlaget i 2002.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»349″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Utviklingen av valgsystemer i Norden

I 2002 kom det ut en bok som analyserer valgordningene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Et hovedpoeng i boken er at utviklingen av valgordninger er dypt forankret i og tilpasset et lands sosiale og politiske struktur og må forstås ut fra de historiske forutsetninger som dette gir. The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries er redigert av Bernhard Grofman og Arend Lijphart og er utgitt på det amerikanske forlaget Agathon Press. Kapitlet om Norge er skrevet av Bernt Aardal.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»350″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Geriatriske velgere?

Boken Velgere i 90-årene handler ikke om velgere over 90, men analyserer norsk velgeratferd i 1990-årene. Populære påstander som at «norske velgere skifter parti uten hensyn til tradisjonelle skillelinjer, og oppfører seg som konsumenter i et politisk supermarked – uten bindinger verken til partier eller politiske ideologier» blir dels tilbakevist, dels nyansert. Boken er basert på valgundersøkelsen i 1997, og er er skrevet av Bernt Aardal, Henry Valen, Hanne Marthe Narud og Frode Berglund. Den ble utgitt av NKS-Forlaget (nå N.W. Damm & Søn) i 1999.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»351″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Konflikt og opinion

Denne boken er basert på valgundersøkelsen i 1993 og viser hvordan velgerne stilte seg til en lang rekke stridsspørsmål, og hvilken betydning dette hadde for stemmegivningen. Boken gir en nøkkel til å forstå ikke bare dette valget, men også velgeratferd i et større perspektiv. Ikke minst viser boken hvordan innvandringskritiske holdninger vokste fram fra slutten av 1980-årene. Boken er skrevet av Bernt Aardal og Henry Valen og ble utgitt av NKS-Forlaget (nå N.W. Damm & Søn) i 1995.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»353″ img_size=»100×139″ alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Endring og kontinutitet

I denne boken analyserer Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt stortingsvalget i 1989. Boken er utgitt i serien Sosiale og økonomiske studier nr. 74, Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1990. Spørreskjemaet for valgundersøkelsen i 1989 er vedlegg i boken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»354″ img_size=»100×139″ alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Velgere, partier og politisk avstand

Denne boken inneholder en analyse av stortingsvalget i 1985 og er skrevet av Bernt Aardal og Henry Valen. Boken er utgitt i serien Sosiale og økonomiske studier nr. 69, Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1989.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»355″ img_size=»100×139″ alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Et valg i perspektiv

I denne boken analyserer Henry Valen og Bernt Aardal stortingsvalget i 1981. Boken er utgitt i serien Samfunnsøkonomiske studier nr. 54, Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1983. Spørreskjemaet for valgundersøkelsen i 1981 er vedlegg i boken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» text_align=»left» background_animation=»none» css_animation=»» css=».vc_custom_1514666041207{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}»][vc_column width=»1/6″][vc_single_image image=»356″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d» qode_css_animation=»»][/vc_column][vc_column width=»5/6″][vc_column_text]

Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer

Siktemålet med denne avhandlingen er å studere hvordan spenningsforholdet mellom et partisystem – bygd på helt andre konfliktlinjer – og en voksende miljøpolitisk bevissthet hos befolkningen, former utviklingen av miljøpolitiske spørsmål her i landet. Rapport 93:15, Institutt for samfunnsforskning, 1993.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]