Norske velgere, En studie av stortingsvalget 2005

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av H.M.Narud, F.Berglund, R.Karlsen, G.Stavn og S.Holberg. Da Stein Rokkan i midten av 1960-årene skuet tilbake på norsk politikk, fant han at partimønsteret hadde holdt seg overraskende stabilt siden 1920-årene. Hvis vi i dag ser tilbake 30-40 år, finner vi betydelige endringer. Både SV og FrP er eksempler på at nye partier kan ta opp kampen med de mer etablerte partiene. Men konkurransen om velgerne er hard. Hvordan lykkes partiene med balansegangen mellom å nå nye velgergrupper og samtidig holde på sine tidligere velgere? Blir valg av parti gradvis tømt for politisk innhold og i stedet et spørsmål om livsstil og forbruksvaner?
Boken er utgitt av N.W. Damm & Søn.

Til forlaget