I valgkampens hete

Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.). Mediene spiller en avgjørende rolle i moderne valgkamper. Boken studerer samspillet mellom medienes dekning, partienes og politikernes strategier og velgernes reaksjoner. Hvordan håndterer aktører som partier og politiske ledere de nye strategiske utfordringer som troløse velgere og en medialisert valgkamp fører med seg? I hvilken grad og på hvilken måte blir velgerne påvirket av medievalgkampens forløp og innhold? Boken er utgitt av Universitetsforlaget.

Til Bokklubben.