Publikasjonen Det politiske landskap

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av Frode Berglund, Anne Therese Gullberg, Anders Todal Jenssen, Rune Karlsen, Ola Listhaug, Hanne Marthe Narud og Andreas Tjernshaugen. Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Bokens tittel viser til et forsøk på å tegne et politisk kart over norske velgere og partier. Når man skal tegne kart, trenger man kartkoordinater. Tidligere var sosiale bakgrunnsforhold viktige koordinater. I dag legger vi større vekt på velgernes subjektive standpunkter og politiske grunnholdninger. I motsetning til vanlige kart er politiske kart plastiske – de skifter over tid. Analysene har likevel vist at velgernes grunnholdninger – dvs. kartets «koordinater» – er overraskende stabile på individnivå.

Til forlaget