Prosentvis oppslutning alle partier – kommunestyrevalgene 1928-2023 og fylkestingsvalgene 1975-2023