Prosentvis oppslutning alle partier – kommunestyrevalgene 1928-2019 og fylkestingsvalgene 1975-2019