Profiler i norsk valgforskning: Ola Listhaug (1949-)

Ola Listhaug, f. 30. april 1949 i Ørskog. Mag. Art. i sosiologi ved Universitetet i Trondheim i 1972. Dr. philos. samme sted i 1988 på avhandlingen «Citizens, parties and Norwegian electoral politics 1957-1985. An empirical study”.  Ble ansatt ved Universitetet I Trondheim, nå Norsk teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), i 1971 og var svært sentral i oppbyggingen av det statsvitenskapelige fagmiljøet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Listhaug var leder av instituttet i flere omganger. Som forsker har han vært en viktig bidragsyter både nasjonalt og ikke minst internasjonalt når det gjelder studiet av politisk atferd, valg og velgere. Særlig må hans samarbeid med de amerikanske forskerne George Rabinowitz og Stuart Macdonald om retningsteorien nevnes. I disse arbeidene ble blant annet data fra de norske valgundersøkelsene benyttet. Listhaug har en omfattende vitenskapelig produksjon bak seg og har fått flere priser for sine arbeider. Listhaug er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Referanser:

Listhaug, O., Macdonald, S. E. & Rabinowitz, G. (1990). A Comparative Spatial Analysis of European Party Systems. Scandinavian Political Studies, 13, 227-254.

Listhaug, O., Macdonald, S. E. & Rabinowitz, G. (1994). Ideology and Party Support in Comparative Perspective. European Journal of Political Research, 25, 111-149.

Macdonald, S. E., Listhaug, O. & Rabinowitz, G. (1995). Political Sophistication and Models of Issue Voting. British Journal of Political Science(25), 453-483.