Profiler i norsk valgforskning: Henry Valen (1924-2007)

Henry Halfdan Valen, f. 20. mai 1924 i Hadsel, Nordland, d. 27. januar 2007 i Oslo. Sammen med Stein Rokkan etablerte Valen Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Den første valgundersøkelsen fant sted i forbindelse med stortingsvalget i 1957. Han var tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for  samfunnsforskning helt til din død. Valen tok magistergraden i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1954. Han ble dr. philos. samme sted i 1966, dosent ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1967 og professor samme sted 1969-91. Han hadde studie-/forskningsopphold ved University of Michigan 1956-57 og 1962-63. Valen var instituttbestyrer ved Institutt for statsvitenskap, UiO i perioden 1968-70. Han var prodekan ved SV-fakultetet i 1971 og 1974 og dekan samme sted i 1972 og 1974-77.  Valen var leder av Norsk Statsvitenskapelig forening 1961-67 og Nordisk Statsvitenskapelig Forening 1975-78. Han var styreleder for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (nå Norsk senter for forskningsdata, NSD) i perioden 1974-80. Valen var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og ble i 1998 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. I 1999 mottok han Norges forskningsråds pris for fremragende forskningsformidling. I 2004 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen og han mottok i 2006 Norsk Statsvitenskapelig Forenings hederspris.

Se omtale i Norsk biografisk leksikonWikipedia og Hanne Marthe Naruds minnetale, og Hanne Marthe Narud og Anne Krogstads minneord.

 I forbindelse med Henry Valens 80-årsdag i 2004 utarbeidet bibliotekar Rune Hoelseth ved Institutt for samfunnsforskning en oversikt over Valens utallige publikasjoner. Denne oversikten er supplert med senere publikasjoner.