Profiler i norsk valgforskning: Hanne Marthe Narud (1958-2012)

Hanne Marthe Narud, f. 28 februar 1958, d. 20. juli 2012, var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun ble cand.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1988 og dr.polit samme sted i 1996. Professor Narud ble tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning som student i 1985. Hun skrev sin hovedfagsoppgave og doktorgrad innenfor rammen av dette programmet og skrev senere en rekke artikler og  kapitler med analyser av velgeratferd og politisk representasjon. Hun ble professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 2001. I tillegg til valgforskning omfattet hennes interessefelt også koalisjonsdannelser og politisk rekruttering. I løpet av et alt for kort liv rakk hun likevel over svært mye. For å bevare minnet om alt det hun var engasjert i av ulike oppgaver innenfor faget statsvitenskap og det hun skrev av artikler, bøker og avhandlinger, legges hennes egen CV med dette tilgjengelig for alle interesserte. Som man vil se er det flere arbeider som ble publisert etter hennes død.