Partienes sakseierskap

Gjennom partiprogrammer og politiske prioriteringer etablerer partiene et «eierskap» til enkelte saker og saksfelt. Det vil si at velgerne – uavhengig om de har stemt på partiet eller ikke – kan gi uttrykk for at de synes partiet har «en god politikk» på dette saksfeltet. I Valgundersøkelsene stilles spørsmålet om eierskap til skole- og utdanningspolitikk slik: «Hvilket parti synes du har best skole/utdanningspolitikk?» Over tid etablerer partiene et sakseierskap til enkelte, men ikke alle type saker. Når partiet driver valgkamp, ønsker de at velgerne skal legge mest vekt på saker som vedkommende parti eier, og mindre vekt på saker som ikke er så gode for partiet. På denne siden har vi delt opp sakseierskapet etter saksfelt og parti.

Se definisjoner av sakseierskap og saksstemmegivning.

Sakseierskap etter saksfelt:

Skole- og utdanningspolitikk Skatte- og avgiftspolitikk, Innvandringspolitikk, Kima- og miljøpolitikk, Distriktspolitikk, Eldrepolitikk, Barne- og familiepolitikk, Helsepolitikk, Samferdselspolitikk, Sysselsettingspolitikk.

Sakseierskap etter parti:

Rødt, Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne