Partienes oppslutning i ulike aldersgrupper. 2017 og 2021

Grafisk fremstilling av partienes oppslutning etter alder, basert på Valgundersøkelsene i 2021 og 2017.

Se Øyvin Kleven og Johannes Bergh: Litt om velgerne ved stortingsvalgene 2017 og 2021. Basert på de første foreløpige resultatene fra velgerundersøkelsene i 2021, Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2021.