Oppslutning om ulike blokker ved stortingsvalg 1945-2017