Oppslutning om Sosialistisk Folkeparti/Sosialistisk Venstreparti ved stortingsvalg