Oppslutning om regjeringspartiene

Figuren viser gjennomsnittlig oppslutning på meningsmålingene gjennom regjeringsperioden for følgende regjeringer: 1) Bondevik 1997-2000, 2) Stoltenberg 2000-2001, 3) Bondevik 2001-2005, 4) Stoltenberg 2005-2009, 5) Stoltenberg 2009-2013, 6) Solberg 2013-2017, 7) Solberg 2017-2021  og 8) Støre 2021-