Oppslutning om regjeringspartiene

Viser gjennomsnittlig oppslutning på meningsmålingene gjennom hele regjeringsperioden for følgende regjeringer: Bondevik 1997-2000, Stoltenberg 2000-2001, Bondevik 2001-2005, Stoltenberg 2005-2009, Stoltenberg 2009-2013, Solberg 2013-2017, Solberg 2017-2021  og Støre 2021-