Oppslutning om Kristelig Folkeparti ved stortingsvalg