Oppslutning om blokkene

Mens man tidligere delte partiene inn i en «sosialistisk» og en «borgerlig» blokk, er blokkinndelingene i de senere år blitt mer uklar. Det skyldes ikke minst at har oppstått betydelig politisk avstand mellom partier som tidligere ble regnet til samme blokk. Det kan uansett være interessant å se hvordan oppslutningen om de gamle blokkene har endret seg over tid. Vi går helt tilbake til 1885 og viser utviklingen frem til 2021. I «venstresiden» har vi slått sammen oppslutningen om Norges Kommunistiske Parti (NKP), Rød Valgallianse/Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. I «sentrum» har vi slått sammen Venstre, Det Liberale Folkepartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. I «høyresiden» har vi slått sammen Høyre og Fremskrittspartiet.