Historisk oversikt over oppslutning og mandater for hvert enkelt parti

En samlet oversikt over partienes oppslutning i prosent (se her) og antall mandater (se her) finnes andre steder på disse sidene. Her finner du derimot en oversikt over både prosentvis oppslutning og mandater enkeltvis for hvert parti:

Rød Valgallianse/Rødt

Sosialistisk Venstreparti

Arbeiderpartiet

Venstre

Kristelig Folkeparti

Senterpartiet

Høyre

Fremskrittspartiet

Miljøpartiet De Grønne