Økonomi, ideologi og strategi

Økonomi, ideologi og strategi. En komparativ analyse av EF-debatten i norske og danske organisasjonstidsskrifter 1961-72, er Bernt Aardals magistergradsavhandling ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo fra 1979. Et utdrag/sammendrag finnes i artikkelen Aardal, B. (1983). «Economics, Ideology and Strategy.An Analysis of the EC debate in Norwegian and Danish Organizations 1961-1972», Scandinavian Political Studies, 6(1).

Les avhandling

Se kodebok