Ny fylkesfordeling av mandatene i 2021

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall fra 1.1.2020 fører til at fylkesfordelingen av mandater endres foran stortingsvalget i 2021. Tre mandater skifter fylke. Akershus får to mandater til, mens Oslo får ett mandat til. Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland mister ett mandat hver.

Se også Valget i 2017 ville fått et annet utfall med nye fylkesgrenser.