Norske ungdomspolitikere: Hvem er de, hva gjør de, og hvor vil de?

Hvem er norske ungdomspolitikere, og hvorfor engasjerer de seg i politiske partier?

Hva gjør norske ungdomspolitikere, og hva mener de om sentrale politiske stridsspørsmål?

Hvor vil norske ungdomspolitikere, og hva kan stoppe dem?

Vi besvarer disse spørsmålene ved hjelp av en spørreundersøkelse som gikk ut til medlemmer av fylkesutvalgene, sentralstyremedlemmer og de som jobber i de nasjonale sekretariatene i ungdomspartiene fra sent i 2019 til tidlig i 2020. Totalt svarte 479 personer på undersøkelsen, noe som tilsvarer 51 prosent av det opprinnelige utvalget. Hensikten med prosjektet er å forsøke å forstå ungdomspartienes betydning som lærings- og rekrutteringsarena.

Kristoffer Kolltveit, Rune Karlsen og Bernt Aardal (2022): Norske ungdomspolitikere: Hvem er de, hva gjør de, og hvor vil de?, Tidssskrift for samfunnsforskning, 2022, årg. 63, nr. 4, s. 290-305.